Vårt nätverk

MABYCON AB

MABYCON AB är ett konsultföretag inom infrastruktur med kontor i Hässleholm.
Våra tjänster omfattar,
- projektering
- byggledning
- projektledning
- markentreprenader
- entreprenadbesiktningar
Målet är att vi i samverkan med våra partners inom el entreprenad och ladd teknik ska kunna medverka under hela byggprocessen, från projektering till slutbesiktning.

SYDKONSULT I YSTAD AB

Sydkonsult är ett av landets ledande företag inom området installation av laddinfrastruktur för el-fordon.
Fokus ligger på installationsarbeten för laddare, nätstationer, kabelskåp samt annan elteknisk utrustning.

Projektkonsult Syd AB