Support & Service

Support & Service

Felanmälan laddstation
Ibland händer det att laddstationerna slutar att fungera.
Det kan vara alltifrån en liten bugg i kommunikationen mellan laddstationen och fordonet eller till överordnat IT system som behöver åtgärdas. Även fysiska skador som beror på att utrustningen blivit påkörd eller vandaliserad är dessvärre inte helt ovanligt.

Skulle detta uppstå kan en felanmälan genereras  genom att ringa/maila oss. När vi får in en felanmälan så är det viktigt att ni meddelar var laddaren finns, vem som är ägare och eventuellt avtalsnummer.
Därefter registrerar vi ärendet och tilldelar det till en av våra supporttekniker.

Support vardagar 08:00 -16:00
Tekniker svarar på frågor och inleder felavhjälpning.
Tel: 010 585 61 00

Support efter telefontid
Skicka mail support@lanordic.se
Våra servicesamordnare hanterar sedan ärendet inom avtalad tid.

Inställelsetid
Om du har tecknat ett supportavtal (SLA) med LaddAlliansen Nordic AB så är den garanterade inställelsetiden reglerad i avtalet. I annat fall återkommer vår servicesamordnare med information om aktuell tidpunkt för att åtgärda ärendet.

Åtgärd vid driftsbortfall
Efter att felanmälan kommit in och en tekniker fått sig ärendet tilldelat sker normalt följande:
Driftsledningen kopplar upp sig via internet/3G/4G till laddaren/utrustningen och kontrollerar status, dataloggar laddas ner och kontrolleras.
Försök görs för att starta om utrustningen på distans.
Om detta inte lyckas starar en aktivitet för att snabbast möjligt få en elektriker/tekniker på plats, inställelsetiden beror på vad som kontrakterats i avtalet (SLA) och aktuellt arbetsläge.

Service
För att undvika onödiga driftstörningar är det viktigt med regelbundet underhåll av laddarna och övrig utrustning, dessutom kräver flera tillverkare att detta görs för att deras garantiåtaganden skall gälla.
Som certifierad partner till flera av de stora tillverkarna följer vi varje laddares unika serviceplan med hjälp av vårt uppföljningssystem.
Har ni tecknat ett supportavtal med oss ingår det årliga underhållet och vi håller koll på att det görs i rätt tid för att tillverkarens garanti skall gälla.