Projektledning och installation

Projektering och installation

Projektering utförs av egen och kontrakterad personal.
Vi utför kompletta installationer av AC/DC fordonsladdare, nätstationer, ställverk och fördelningsskåp.
Bolaget utför entreprenaderna som AB/ABT arbeten, antingen som underleverantör eller som huvudleverantör.
Vårt installationsteam, under ledning av Mikael Jönsson, har lång erfarenhet av installation och projektledning av såväl högeffekts pantografladdare som AC/DC depåladdare.
För kraftförsörjning och fördelning inom det lokala nätet använder vi oss av utrustning från ledande svenska tillverkare.
Efter installationsarbetena är utförda sker en driftsättning av laddare och övrig elteknisk utrustning. Först görs en kontroll av anläggningen, därefter går vi igenom laddarnas funktion med testinstrument/simulator samt provladdar med ett elfordon av den typ som skall använda sig av laddarna. Allt dokumenteras i vårt installations och managementprogram som kunden sedan får ta del av i form av ett driftsättningsprotokoll.