LaddAlliansen Nordic Ab är sedan 1 september 2021 en del av Wennstrom Fuel Systems AB.
Wennstrom finns etablerade i samtliga länder i Norden och är en helhetsleverantör på såväl den traditionella marknaden för flytande bränsle som e-mobility.

LaddAlliansen Nordic AB

Vi erbjuder, i nära samverkan med våra partnerföretag, tjänster inom området laddinfrastruktur för eldrivna bussar och andra kommersiella elfordon. I konceptet ingår projektering, projektledning, leverans av nätstationer, ställverk och kabelskåp samt installationsarbeten.
Inom ramen för totalentreprenader kan vi också erbjuda laddstationer av olika typer. För att säkerställa hög driftsäkerhet och funktion tillhandahåller vi support och serviceavtal, individuellt anpassade för kundens behov.
För att underlätta för trafikoperatörerna så har vi möjlighet att via IT baserade molnlösningar presentera och knyta samman vital information från såväl fordonen som ladd systemen i en gemensam lägesbild.
För att kunna reducera effektbehovet kan vi installera dynamiska lastbalansering.
I vårt team ingår personal med mångårig erfarenhet av e- mobility frågor för
kommersiell trafik.